UG

UG ADMISSION SCHEDULE 2019-2020
UG additional spot roundUG Prospectus 2019-20 EnglishUG Prospectus Marathi
UG Admission GRUG Revised SheduleUG Spot revised shedule